797- طرف گرمانت

دوست دارم بنزین را تا خرخره پر کنم و راه بیفتم. اینترنتم را نامحدود، حتی اگر به معنی کم سرعت بودنش باشد، شارژ کنم. دوستی هایم باطل شدنی نباشند و بعد از هر اتفاق ممکنی، تهش آن میزان از دوستی باقی مانده باشد که اگر روزی بر حسب اتفاق به هم رسیدیم، در تردید سلام دادن یا ندادن، در آغوش کشیدن یا نکشیدن و به چای دعوت کردن یا نکردن نمانم. در این حوالی بعضی چیزها به سلیقه ی من نیستند ولی.

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها